วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Profil dan Kumpulan Foto Park Cho Rong

Park Cho Rong
Birthday: March 3, 1991 (20)
Height: 165cm
Weight: 46kg
Position: Leader, Rapper, Vocals
CF: Beast / BBQ
MV: Beast 'Soom' Japanese Version
Beast 'Beautiful'

(credits to: A Pink @ soompi.com; a-pink.net)[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

[imagetag]

Bambang Gène 27 Jan, 2012

Sparks 28 Jan, 2012


-
Source: http://hornyberat.blogspot.com/2012/01/profil-dan-kumpulan-foto-park-cho-rong.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

ไม่มีความคิดเห็น: