วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Failbook: Trolldemort

[imagetag] funny facebook fails - Failbook: Trolldemort
Really though, dark lords and trickter gods should be banned from Facebook. They're just horrible people.

co-ademin 15 May, 2012


-
Source: http://na9a.blogspot.com/2012/05/failbook-trolldemort.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

ไม่มีความคิดเห็น: